Odpo­vědnost

Vytisknout
Katego­rie: Pro firmy
Datum zve­řejnění Napsal Super User

Pojiš­tění odpo­vědnosti pro firmy

Pojiš­tění odpo­vědnosti se sjednává pro případ, kdy podnik či podni­ka­tel způ­so­bil třetí osobě škodu. Pojiš­tění odpo­vědnosti patří mezi základní pojistné pro­dukty pro chod firmy.

Wedne­sday the 20th.
Free Joomla 2.5 templa­tes by New Poker Reviews